Zoka / Plummet

Kader, rollerini değiştirerek av ile avcıyla alay ediyordu.
Destiny, was mocking with the hunt and the hunter by changing their roles.

Araç çubuğuna atla
Bitnami