piranaslandogan

Yük / Burden

Yük (2019) yazan ve yöneten Piran Aslandoğan Çetin hazırladığı hediyeyi hem kendi çekingenlikleri hem de Özlem’le denk gelemeyişlerinden bir türlü veremez. Çetin hediye paketiyle günden güne bağ kurar. Onu sahibine vermedikçe Çetin için hiçbir şey bitmeyecektir. Fakat Özlem, Çetin’le aynı hisleri paylaşmamaktadır ve Çetin’in bununla yüzleşip artık büyümesi gerekecektir. Burden (2019) written and directed by […]
Skip to toolbar
Bitnami