Sancı

Sanayileşme, modernite ve geride kalanlar… Kaybedilenler, yok edilenler, kimsesiz bırakılanlar. Son yıllarda daha da çok artan su kirliliği ve bunun toprağa düşüşü. Umutlarını yitirmiş çiftçiler, terk edilmiş balıkçı kayıkları, Sakarya havzasında gün geçtikçe daha da yiten doğal yaşam ve üretimin, aletten makineye geçmesinin ardından solmaya başlayan koca bir coğrafya. Sancı, sanayileşmenin Sakarya ve Porsuk nehirlerinde izlerini süren bir terkediliş hikâyesi.

Industrialization, modernity and what is left behind. The ones that has been lost, destroyed and left alone… A whole region started to fade a long ago, with the production shifted from tool to machine. Water pollution increasing in the recent years and it’s collosal effect on the soil. Farmers who lost hope, fishing boats abandoned, natural life in Sakarya river basin withering away day by day… The Pain is an abandonment story following the traces of industrialization in Sakarya and Porsuk rivers…

Skip to toolbar
Bitnami